Jakość i ochrona środowiska

Jakość zawsze była i jest jednym z priorytetów Pyramis. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnianie najwyższej możliwej jakości i doskonałości wszystkich produktów i usług, spełniających lub przewyższających oczekiwania naszych klientów. Te kluczowe atuty zapewniają Pyramis doskonałą konkurencyjną pozycję.

Każdy produkt PYRAMIS oznaczony jest znakiem zgodności CE.
System zarządzania środowiskowego

Kierując się tą samą filozofią, która leży u podstaw systemu kontroli jakości, Pyramis dba o ochronę środowiska naturalnego, czego dowodem są certyfikaty środowiskowe EMAS i ISO 14001. Certyfikat EMAS jest dobrowolnym instrumentem potwierdzającym zaangażowanie firmy w doskonalenie efektywności ekologicznej. Dobro środowiska naturalnego to jedna z kluczowych kwestii mających istotny wpływ na strategię działalności Pyramis. System ochrony środowiska obejmuje wszystkie obszary działalności firmy i gwarantuje, że wszystkie procesy produkcyjne i wyroby są przyjazne dla środowiska. Celem Pyramis jest najwyższy poziom satysfakcji klientów, związanej także ze skutecznym działaniem dla dobra natury.

System zapewnienia jakości
Pyramis rozumie, że dostarczanie wysokiej jakości produktów wymaga stosowania wyłącznie niezawodnych materiałów i tworzenia ponadczasowych projektów, a cena produktu powinna zawsze odzwierciedlać jego rzeczywistą wartość. Pyramis stosuje cały szereg wskaźników wydajności na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, by zapewnić, że wszystkie produkty dostarczane użytkownikom w pełni zaspokajają ich oczekiwania.

Pyramis posiada certyfikat ISO 9001 potwierdzający wysokie normy jakości produktów i procesów.

ISO 9001:2015   
ISO 14001:2015   
BS OHSAS 18001:2007  
SUPPLY CHAIN SECURITY
MANAGEMENT SYSTEM POLICY