WIZJA I WARTOŚCI

Nasza wizja to potężna, konkurencyjna, rentowna i uznana na całym świecie grupa spółek oferujących klientom kompletną gamę produktów i wysokiej jakości usług, a jednocześnie dbających o środowisko naturalne.
Nasze wartości
  • Uczciwość
  • Wierność zasadom
  • Niezawodność
  • Praca zespołowa
  • Zaangażowanie w realizację celów i priorytetów przedsiębiorstwa
  • Odpowiedzialność
  • Profesjonalizm — skuteczność
  • Docenianie i nagradzanie osiągnięć indywidualnych i zespołowych
  • Rozwój wiedzy
  • Świadomość własnych mocnych i słabych stron

oraz...

... Pasja, jaką jest dla nas nasza praca!