ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa to obszar dynamicznych działań Pyramis — nowoczesnej greckiej spółki cieszącej się uznaniem i zasięgiem międzynarodowym. Działania na tym polu odzwierciedlają zrównoważone podejście spółki do jej oddziaływania finansowego, społecznego i środowiskowego.

Zgodnie z przyjętą polityką, Pyramis Metallourgia A.E. dąży do oferowania klientom produktów w pełni zgodnych z wysokimi standardami jakości oraz wytworzonych w oparciu o metody produkcyjne gwarantujące bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ochronę środowiska naturalnego. Dlatego przedsiębiorstwo Pyramis wdrożyło normy ISO 9001, ISO 14001 — EMAS i OHSAS 18001.

Realizując swoją misję od pierwszych dni działalności przedsiębiorstwa, Pyramis aktywnie wspiera swoich pracowników we wszelkich sprawach z nią związanych, zapewniając możliwie najwyższy poziom obsługi swoim klientom, a także koncentrując się na zaspokajaniu potrzeb swoich partnerów. Jednocześnie kluczowe znaczenie ma zaangażowanie w kwestie związane z lokalną społecznością i środowiskiem naturalnym.

Polityka odpowiedzialności społecznej Pyramis skoncentrowana jest przede wszystkim na kilku podstawowych obszarach: