PYRAMIS
Subskrypcja naszych list wysyłkowych    

Website Button Design by Free-Web-Buttons.com v2.0


AS - Antiseptic surface - powierzchnia antybakteryjna zlewozmywaków Pyramis uzyskiwana przy wykorzystaniu nanotechnologii.

Na etapie przygotowywania do mieszanki składającej się z żywicy i wypełniaczy mineralnych dodawany jest roztwór koloidalny srebra. Nanocząsteczki srebra zostają rozprowadzone równomiernie w całej masie materiału zlewozmywaka. Dzięki temu pozostają one aktywne przez cały okres używania zlewozmywaka, uaktywniając się w czasie jego ścierania i nie podlegając spłukaniu ani starciu z powierzchni jak to ma miejsce przy zastosowaniu różnych powłok.

Antybakteryjne właściwości srebra były znane już w starożytności. Stosowanie srebrnych pucharów miało działać odkażająco na wodę.  Źródła podają również, ze dawano dzieciom do ssania srebrne łyżeczki, stosowano drobno zmielone srebro jako lekarstwo, stosowano też srebrne implanty. Obecnie medycyna stosuje również srebro w postaci roztworów koloidalnych.

Srebro koloidalne nie jest związkiem chemicznym zawierającym srebro, lecz czystym srebrem metalicznym zawieszonym w wodzie. Niewidzialne gołym okiem cząstki srebra o rozmiarach rzędu 1,5 do 5 nm (1 nanometr = 10-9  metra)  są w stanie wnikać do wnętrza organizmów bakterii, które mają o wiele większe rozmiary, rzędu 350 do 1000 nm i niszczyć je.

Srebro koloidalne jest nietoksyczne, niszczy grzyby, pleśń i większość bakterii, działa odkażająco, jest bezbarwne, nie ma zapachu.

Dzięki rozwiniętej w ostatnich latach nanotechnologii zastosowanie antybakteryjnych własności srebra przybrało nowy wymiar.

Zlewozmywak to idealne środowisko dla rozwoju bakterii. Jest tam woda i resztki organiczne, więc muszą być i bakterie. Można je niszczyć stosując agresywne dla Ciebie i środowiska środki chemiczne.

Ale można też wykorzystać technologię Antiseptic Surface. Ten system działa sam, cały czas, skutecznie.