SPOŁECZEŃSTWO

Pyramis to stały członek globalnej społeczności, który pozytywnie reaguje na wszelkie płynące ze społeczeństwa apele o pomoc, ochronę i wsparcie zarówno na terytorium Grecji, jak i poza jej granicami. Działalność społeczna przedsiębiorstwa, definiowana przez aktywne uczestnictwo i zaangażowanie, podkreśla potrzebę dążenia do społeczeństwa opartego na jakości, zbiorowości i humanizmie.

Poniżej wymienione są niektóre działania Pyramis w tym obszarze:

Dobroczynność

 • Wsparcie organizacji pozarządowej „Uśmiech dziecka” poprzez przekazanie naczyń Pyramis, najpotrzebniejszego wyposażenia i zabawek.
 • Wsparcie „SOS Wiosek Dziecięcych” w Tracji i Plagiari poprzez przekazanie urządzeń elektrycznych Pyramis i wsparcia finansowego.
 • Wsparcie bazaru świątecznego Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Grecji poprzez przekazanie naczyń Pyramis.
 • Wsparcie fundacji Make-A-Wish.
 • Wsparcie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową — Czułość.
Kultura
 • Wspieranie realizacji spektakli teatralnych.
 • Wspieranie warsztatów kulinarnych i żywieniowych dla dzieci prowadzonych przez Muzeum Olimpijskie.
 • Wspieranie licznych wydarzeń związanych z gotowaniem i żywieniem.
Edukacja  
 • Tymczasowe zatrudnienie studentów uniwersytetów i uczelni technicznych w ramach praktyk zawodowych.
 • Wspieranie programów rekrutacyjnych (Dni Kariery, itp.).
 • Organizowanie wizyt studentów mających na celu zapoznanie ich ze środowiskiem korporacyjnym i procesami produkcyjnymi.
Sport
 • Wspieranie kobiecej reprezentacji Rumunii w koszykówce (poprzez Rumuński Związek Koszykówki).
 • Wspieranie tworzenia firmowych drużyn piłkarskich.