ŚRODOWISKO NATURALNE

Ochrona środowiska naturalnego to integralna część filozofii Pyramis, dlatego wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa są przemyślane pod kątem szacunku dla natury i środowiska.

Działania, jakie podjęliśmy w celu konsekwentnego zmniejszania ilości generowanych odpadów stałych, to:

  • uruchomienie stacji uzdatniania wody w oparciu o procedury fizyko-chemiczne i biologiczne;
  • odpady z procesów produkcyjnych (detergenty, oleje mineralne, pakuły, itp.) są poddawane recyklingowi przez licencjonowane podmioty zajmujące się utylizacją odpadów;
  • recykling materiałów używanych do pakowania, takich jak papier czy tworzywo sztuczne; w 2010 r. w Pyramis odzyskano 47 500 kg papieru!
  • innowacyjne opakowania zawierające mniejsze ilości styropianu i innych tworzyw sztucznych zastąpionych materiałami nadającymi się do recyklingu;
  • recykling materiałów eksploatacyjnych przez partnera zewnętrznego;
  • korzystanie ze zbiorczego systemu alternatywnego zarządzania przenośnymi bateriami i akumulatorami elektrycznymi „AFIS S.A.” poprzez umieszczenie pojemników na zużyte baterie i akumulatory na terenie biur i zakładów produkcyjnych;
  • korzystanie ze zbiorczego systemu alternatywnego zarządzania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi „Appliances Recycling S.A.”. Jako producent urządzeń elektrycznych, spółka jest zarejestrowana jako producent EEE (tj. producent urządzeń elektrycznych i elektronicznych);
  • recykling starych świetlówek oraz starych komputerów i innych urządzeń elektronicznych w zbiorczym systemie utylizacji odpadów.