ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

W Pyramis zasoby ludzkie są zaliczane do najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, dlatego inwestycje w tym obszarze są priorytetowe.

Pyramis zatrudnia łącznie 423 osoby (324 mężczyzn i 99 kobiet); 22% stanowią kadry menedżerskie, 60% to pracownicy produkcji w głównym zakładzie spółki w Salonikach, a pozostałe 18% stanowią pracownicy oddziałów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. 75% pracowników administracyjnych ma kierunkowe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, a średnia wieku pracowników to ok. 40 lat. Średni staż pracownika w spółce to 9 lat, co jest kolejnym dowodem na stabilność zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.


Koncentrując się na zapewnieniu prawidłowej, bezpiecznej i opartej na zdrowych zasadach współpracy ze swoimi pracownikami, Pyramis niezmiennie dąży do spełnienia kilku określonych kryteriów; są to:

  • świadczenia dodatkowe, takie jak prywatne ubezpieczenie lub inwestycje w kształcenie pracowników, włącznie z seminariami organizowanymi w siedzibie spółki, jak i w innych miejscach;
  • umacnianie relacji podczas dorocznych wydarzeń, wspólnych uroczystości świątecznych, itp.;
  • oferowanie kart podarunkowych, upominków i zniżek na bilety na wydarzenia kulturalne;
  • bezpieczny transport do miejsca pracy prywatnymi busami;
  • elastyczne godziny pracy dla świeżo upieczonych matek i wydłużenie urlopów macierzyńskich;
  • stałe zatrudnienie i gabinet lekarski na terenie przedsiębiorstwa; regularna opieka medyczna, programy szczepień i badań lekarskich;
  • szkolenia praktyczne dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i operatorów maszyn, w celu usprawnienia reakcji w sytuacjach wyjątkowych;
  • zakaz palenia w miejscu pracy.